Indlæser Begivenheder

« All Events

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Grunduddannelse i konfliktmægling (GRUM) (modul 2 af 3) – Center for Konfliktløsning

23. oktober 2017 - 26. oktober 2017

Konfliktmæling

Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM)

TILMELDING her

Grunduddannelse i Mægling – GRUM

Vil du være konfliktmægler eller udvikle en mæglende tilgang i dit arbejde, så er GRUM noget for dig

Grunduddannelse i Mægling kan du tilegne dig en mæglende tilgang i konflikter og kvalificere dig til at lede en konfliktmægling. Du arbejder med hvordan du konkret kan støtte parterne i konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser og træne din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper, der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Der er et øget behov for at både ledere, HR folk, tillidsvalgte og ansatte med sociale og boligsociale opgaver, kan indgå i konflikter og konfliktfyldte situationer på en måde, hvor de støtter de involverede parter uden at overtage konflikten – en mæglende tilgang.

En mæglende tilgang til konflikter kan medvirke til at udvikle en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, der styrker fællesskabet. En tilgang der fremmer at dilemmaer og konfliktfyldte samtaler håndteres på en undersøgende og bæredygtig måde.

Grunduddannelse i Mægling er et intensivt forløb, der giver mulighed for fordybelse og træning, hvor den enkelte deltager kan arbejde med netop de områder, der er centrale for at kunne være til stede med parter i konflikt på en upartisk og støttende måde.

Uddannelsen bygger på kendskab til teori og metode i genoprettende konfliktløsning og er på den måde en naturlig forlængelse af Grunduddannelse i Konfliktløsning (GRUK) eller tilsvarende. Hvis du er i tvivl om dit valg af uddannelse og dine forudsætninger ift. det, hjælper vi gerne med afklaring.

Uddannelsens indhold:

Du får en grundig indføring i konfliktmæglingens værdigrundlag, redskaber og struktur. Der bliver gennem hele forløbet lagt vægt på, at du med det udgangspunkt, kan tilegne dig konkrete færdigheder i den mæglende tilgang og samtidig bevidstgøre dig om din rolle og dit etiske ansvar.

Uddannelsen er bygget op om tre moduler samt to træningssessioner, der placeres af deltagerne mellem henholdsvis modul 1 og 2 samt 2 og 3

Modul 1: Grundlæggende om konfliktmægling – ide og metode

 • Værdigrundlag, redskaber og struktur i mægling
 • Anerkendende lytning til standpunkter – undersøge interesser og behov
 • Ledelse af dialog mellem parter i konflikt
 • Undersøge hvad der er til dialog og hvad der kan forhandles
 • Fokusering på fælles problemformulering og fremtidsrettet dagsorden
 • Ledelse af forhandling og aftaleformulering

Modul 2: Refleksion og fordybelse

 • Mæglingens forskellige aspekter – frivillighed, fortrolighed, upartiskhed, magt og tillid
 • Genoprettende perspektiver – forsoning og tilgivelse
 • Mæglingens etik

Modul 3: Rollen som mægler og en mæglende tilgang i andre roller

 • Anerkendelse, kontakt og empati – nærvær og distance
 • Egne erfaringer og personlige ressourcer
 • En mæglende tilgang i dine ’samtalerum’
 • Personlige perspektiver og potentialer

Arbejdsformer:

Grunduddannelsen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker, erfaringer, faglige baggrund og arbejdssituation.

Gennem korte oplæg, øvelser og træningsspil får deltagerne mulighed for at arbejde med teori og metode i konkrete konfliktsituationer, påtage sig ansvaret som mæglende og efterfølgende få personlig sparring og feedback på det, der afprøves.

Varighed og holdstørrelse:

Uddannelsen omfatter tre moduler på fire dage. Kurset er med overnatning og kursusdage frem til kl. 21. Der vil blive opfordret til at deltageren laver træningsgrupper der mødes én gang mellem modulerne for at arbejde med stoffet.

Materialer:

Bogen ’Konfliktmægling – en refleksiv model’ af Vibeke Vindeløv er uddannelsens grundmateriale og udsendes til alle deltagere, inden uddannelsens begyndelse.

Deltagerbevis:

Når du har gennemført Grunduddannelse i Mægling, får du udstedt et deltagerbevis fra Center for Konfliktløsning.

Udtalelser fra deltagere på GRUM, foråret 2016:

“Fantastisk kursus! Mange kompetencer, som jeg kan bruge fremadrettet, både i forhold til mit job, men også som privatperson og menneske.” 

“Har klart fået uddybet kendskabet til konfliktmægling – både i historisk og teoretisk perspektiv, men også set og afprøvet det i praksis. Kurset er meget praksisnært.” 

“God struktur og opbygning på uddannelsen, og nogle meget dygtige og kompetente undervisere. Spændende at underviserne også var forskellige og bød ind med hver deres afsæt.” 

“Underviserne opbygger et rum af fortrolighed, åbenhed og kompetent støtte, hvori personlig læring og udvikling kan spire i takt med individets behov og mod.” 

Pris:

Nedsat pris i 2017:

Kr. 30.600 ekslusiv moms (tidligere kr. 40.500,00)

Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Sted:

Uddannelsen finder sted på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk


EFTERÅR 2017
Modul 1: 18. – 21. september
Modul 2: 23. – 26. oktober
Modul 3: 27. – 30. november
Alle tre moduler er internat i Maribo.
Undervisere
Jesper Bastholm Munk, Mette Juel Madsen plus endnu en underviser

Du kan få mere information ved at skrive til faglig leder Kirsten Frydensberg på kf@konfliktloesning.dk eller ringe på telefon 26 35 76 95.

TILMELDING her

Detaljer

Start:
23. oktober 2017
Slut:
26. oktober 2017
Begivenhed Kategori:

Sted

Inspirationscenter

Arrangør

Center for Konfliktløsning – mægling
Telefon:
35 200 550
E-mail:
center@konfliktloesning.dk
Hjemmeside:
https://www.konfliktloesning.dk