Begivenheder

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til konfliktvejleder og konfliktmægler Modul 3

Konflikt­vejleder­uddannelsen (GRUK)

Konfliktvejledere er konfliktkyndige ressourcepersoner, som medvirker til at skabe et sundt og konflikthåndterende arbejdsmiljø med mere tillid, bedre samarbejde, større arbejdsglæde og effektivitet, mindre stress og sygefravær.

GRUK er CfK´s flagskib. Uddannelsen bygger på det bedste af de erfaringer og den viden, vi har høstet gennem snart 25 års aktivt ikkevoldeligt konfliktarbejde. Vores grundbog, Konflikt og Kontakt er skrevet til GRUK.

GRUK giver dig en solid forståelse for konflikter og personlig træning i at møde og håndtere dem – på arbejdspladser, i organisationer, i familier og i samfundet i øvrigt.

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, boligsociale medarbejdere, HR-medsarbejdere og andre som har behov for at styrke og udbygge sine kompetencer i konflikthåndtering. Deltagerne kommer fra mange virkeligheder med vidt forskellige uddannelser og funktioner, men med et fælles ønske om at få nye perspektiver og redskaber til at håndtere konflikter og uoverensstemmelser. Diversiteten på holdet giver rig mulighed for lære og at blive inspireret af hinanden, og deltagergruppen kendetegnes typisk ved en høj grad af ambition, nysgerrighed, engagement, humor, mod og kritisk sans.

Du opnår

 • at kunne undersøge og analysere konflikter, deres årsager og løsningsmuligheder
 • selvindsigt og at kunne håndtere konflikter, som du selv er en del af
 • at kunne vejlede og støtte parter i konflikt uden selv at blive en del af konflikten
 • erfaringer med og viden om konfliktmægling og konfliktløsning i grupper
 • at kunne afholde workshops og formidle viden om konflikthåndtering
 • at kunne rådgive ledere og medarbejderrepræsentanter og -udvalg i at udvikle et konflikthåndterende arbejdsmiljø
 • at kunne forstå det dialogiske paradigmes konfliktsyn, filosofi og etik
 • at kunne facilitere teambuilding, forhandlinger, møder og beslutningsprocesser – med inspiration fra det dialogbaserede paradigme.

Arbejdsform
Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, tryghed, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, provokationer, humor og fællesskab.

Alle rejser hjem med handleplaner, de kan bruge i deres arbejde og i deres liv.

Materialer
Vores grundbog til uddannelsen Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, og den uddeles ved kursusstart

Varighed og størrelse
Uddannelsen varer 12 dage som er fordelt på tre moduler + 2 træningsdage, som aftales nærmere. Der er op til 12 deltagere på holdet.

Undervisere
Uddannelsen har to gennemgående undervisere, som er ansvarlige for forløbet, følger processen nøje og står for oplæg, gruppearbejde og træning. Du møder desuden gæstelærere med viden om specifikke emner. Det kan være om internationale konflikter, krop og konflikt, konflikthåndtering i andre kulturer, voldsforebyggelse eller andet, som vi vurderer kunne være interessant for holdet at blive inspireret af.

Kursusbevis
Når du har gennemført uddannelsen, får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Udtalelser fra deltagere på GRUK

Jeg kan mærke, at GRUK har givet mig en større ballast som leder. Alt jeg har fået med mig kan bruges i forskellige sammenhæng. Min arbejdsplads har fået value for money ved at jeg er kommet afsted på GRUK. (Teaterleder).

Alt var over forventning. Undervisningen foregik med to nærværende, deltagende, tålmodige og overbærende kvinder, der også turde bringe sig selv i spil. Rimelig stram styring, det var godt – men ikke mindst var det teoretiske meget kvalificeret. (Præst i folkekirken).

GRUK er ekstremt brugbart:
 Dels i mit daglige arbejde i mødet med elever, både når de er i konflikt og når jeg gerne vil forebygge konflikter. 
Dels i forholdet mellem medarbejdere og ledelse på min skole. Her tænker jeg mere specifikt på at tilbyde idéer til strategier for et bedre arbejdsmiljø, blandt andet ved at tilbyde kurser/seminarer etc. om konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Dels ved at tage afklarende samtaler med kolleger der har brug for det.
 (Gymnasielærer)

Stedet var forrygende. Smukt og ro, ro, ro. Stearinlys og nattelys på toilettet. Skøn mad og fin beliggenhed til gode løbe- og gåture, og besøg på Fuglsang Kunstmuseum. Nyt helt at undvære powerpoints … Meget varieret program og selvom 2. uge var tung af træning, så var det jo rigtig godt. (Underviser på videregående uddannelse).

Pris

29.000 kr. (medlemmer kr.28.500,00) eksklusiv moms

Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Sted
Uddannelsen finder sted på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til mægler i grupper og organisationer Modul 3

Mægler i grupper og organisa­tioner (MIGO)

På Mægler I Grupper og Organisationer (MIGO) uddannes du som mægler og procesdesigner i forhold til grupper og organisationer i konflikt.

Du lærer at mægle og at arbejde helhedsorienteret med konflikter i grupper og organisationer. I det helhedsorienterede konfliktarbejde forholder vi os både til de kulturelle, de strukturelle og de relationelle dimensioner i konflikten.

Underviserne er nogle af landets bedste konfliktmæglere, og de har alle stor erfaring i at mægle og designe processer til grupper i konflikt.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod deltagere, der har erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. med baggrund i Center for Konfliktløsnings kurser og uddannelser.

Uddannelsen er særlig brugbar for mæglere, konsulenter, tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter, organisationspsykologer, ledere og andre, som på forskellig vis har til opgave at støtte grupper og organisationer i at løse komplekse konflikter.

På baggrund af denne uddannelse vil du kunne

 • mægle og lede konflikthåndterende processer for grupper i konflikt
 • afdække lagene i konflikten sammen med de involverede parter
 • få indsigt i og forståelse af gruppens dynamik i forbindelse med konflikt
 • tilegne dig en mæglende tilgang til konflikter, således at du kan indgå i konflikter og konfliktfyldte situationer på en måde, hvor du støtter de involverede parter uden at overtage konflikten
 • få selvindsigt om egne værdier, grænser, styrker og udfordringer som mægler
 • kunne designe mæglinger og konflikthåndterende indsatser, der er skræddersyet til situationen, gruppen, organisationen
 • kunne finde ro til at være i konfliktfyldte sammenhænge
 • kunne analysere og kortlægge komplekse konflikter i grupper og organisationer
 • kunne fungere som sparringspartner for ledelse, medarbejderrepræsentanter,  medarbejderudvalg og lignende
 • få indsigt i de etiske dilemmaer i arbejdet med mægling i grupper og organisationer.

Arbejdsform
Inden uddannelsesstart beskriver hver deltager en case med en konfliktsituation i en gruppe eller organisation. Det kan være en situation fra din egen arbejdsplads, eller en som du arbejder med som ekstern konsulent. Undervisningen tager afsæt i disse cases, således at teorier og metoder hele tiden tilpasses og relateres til de virkeligheder og udfordringer som deltagerne oplever.

Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, humor og fællesskab.

Deltagergruppens egen proces vil ligeledes blive gjort til genstand for læring.

Kursusbevis
Efter gennemført uddannelse får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Varighed og holdstørrelse

Uddannelsen er træningsbaseret, og der er derfor tre gennemgående undervisere til højst 18 deltagere

Uddannelsen varer 12 dage og foregår som internat over tre moduler.

Der er desuden indlagt to træningsdage mellem moduler. Deltagerne beslutter selv tidsrammen for træningsdagen og hvor træningen skal foregå.

Selve uddannelsen finder sted som internat på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk 

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til konfliktvejleder og konfliktmægler Modul 2

Konflikt­vejleder­uddannelsen (GRUK)

Konfliktvejledere er konfliktkyndige ressourcepersoner, som medvirker til at skabe et sundt og konflikthåndterende arbejdsmiljø med mere tillid, bedre samarbejde, større arbejdsglæde og effektivitet, mindre stress og sygefravær.

GRUK er CfK´s flagskib. Uddannelsen bygger på det bedste af de erfaringer og den viden, vi har høstet gennem snart 25 års aktivt ikkevoldeligt konfliktarbejde. Vores grundbog, Konflikt og Kontakt er skrevet til GRUK.

GRUK giver dig en solid forståelse for konflikter og personlig træning i at møde og håndtere dem – på arbejdspladser, i organisationer, i familier og i samfundet i øvrigt.

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, boligsociale medarbejdere, HR-medsarbejdere og andre som har behov for at styrke og udbygge sine kompetencer i konflikthåndtering. Deltagerne kommer fra mange virkeligheder med vidt forskellige uddannelser og funktioner, men med et fælles ønske om at få nye perspektiver og redskaber til at håndtere konflikter og uoverensstemmelser. Diversiteten på holdet giver rig mulighed for lære og at blive inspireret af hinanden, og deltagergruppen kendetegnes typisk ved en høj grad af ambition, nysgerrighed, engagement, humor, mod og kritisk sans.

Du opnår

 • at kunne undersøge og analysere konflikter, deres årsager og løsningsmuligheder
 • selvindsigt og at kunne håndtere konflikter, som du selv er en del af
 • at kunne vejlede og støtte parter i konflikt uden selv at blive en del af konflikten
 • erfaringer med og viden om konfliktmægling og konfliktløsning i grupper
 • at kunne afholde workshops og formidle viden om konflikthåndtering
 • at kunne rådgive ledere og medarbejderrepræsentanter og -udvalg i at udvikle et konflikthåndterende arbejdsmiljø
 • at kunne forstå det dialogiske paradigmes konfliktsyn, filosofi og etik
 • at kunne facilitere teambuilding, forhandlinger, møder og beslutningsprocesser – med inspiration fra det dialogbaserede paradigme.

Arbejdsform
Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, tryghed, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, provokationer, humor og fællesskab.

Alle rejser hjem med handleplaner, de kan bruge i deres arbejde og i deres liv.

Materialer
Vores grundbog til uddannelsen Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, og den uddeles ved kursusstart

Varighed og størrelse
Uddannelsen varer 12 dage som er fordelt på tre moduler + 2 træningsdage, som aftales nærmere. Der er op til 12 deltagere på holdet.

Undervisere
Uddannelsen har to gennemgående undervisere, som er ansvarlige for forløbet, følger processen nøje og står for oplæg, gruppearbejde og træning. Du møder desuden gæstelærere med viden om specifikke emner. Det kan være om internationale konflikter, krop og konflikt, konflikthåndtering i andre kulturer, voldsforebyggelse eller andet, som vi vurderer kunne være interessant for holdet at blive inspireret af.

Kursusbevis
Når du har gennemført uddannelsen, får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Udtalelser fra deltagere på GRUK

Jeg kan mærke, at GRUK har givet mig en større ballast som leder. Alt jeg har fået med mig kan bruges i forskellige sammenhæng. Min arbejdsplads har fået value for money ved at jeg er kommet afsted på GRUK. (Teaterleder).

Alt var over forventning. Undervisningen foregik med to nærværende, deltagende, tålmodige og overbærende kvinder, der også turde bringe sig selv i spil. Rimelig stram styring, det var godt – men ikke mindst var det teoretiske meget kvalificeret. (Præst i folkekirken).

GRUK er ekstremt brugbart:
 Dels i mit daglige arbejde i mødet med elever, både når de er i konflikt og når jeg gerne vil forebygge konflikter. 
Dels i forholdet mellem medarbejdere og ledelse på min skole. Her tænker jeg mere specifikt på at tilbyde idéer til strategier for et bedre arbejdsmiljø, blandt andet ved at tilbyde kurser/seminarer etc. om konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Dels ved at tage afklarende samtaler med kolleger der har brug for det.
 (Gymnasielærer)

Stedet var forrygende. Smukt og ro, ro, ro. Stearinlys og nattelys på toilettet. Skøn mad og fin beliggenhed til gode løbe- og gåture, og besøg på Fuglsang Kunstmuseum. Nyt helt at undvære powerpoints … Meget varieret program og selvom 2. uge var tung af træning, så var det jo rigtig godt. (Underviser på videregående uddannelse).

Pris

29.000 kr. (medlemmer kr.28.500,00) eksklusiv moms

Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Sted
Uddannelsen finder sted på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til mægler i grupper og organisationer Modul 2

Mægler i grupper og organisa­tioner (MIGO)

På Mægler I Grupper og Organisationer (MIGO) uddannes du som mægler og procesdesigner i forhold til grupper og organisationer i konflikt.

Du lærer at mægle og at arbejde helhedsorienteret med konflikter i grupper og organisationer. I det helhedsorienterede konfliktarbejde forholder vi os både til de kulturelle, de strukturelle og de relationelle dimensioner i konflikten.

Underviserne er nogle af landets bedste konfliktmæglere, og de har alle stor erfaring i at mægle og designe processer til grupper i konflikt.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod deltagere, der har erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. med baggrund i Center for Konfliktløsnings kurser og uddannelser.

Uddannelsen er særlig brugbar for mæglere, konsulenter, tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter, organisationspsykologer, ledere og andre, som på forskellig vis har til opgave at støtte grupper og organisationer i at løse komplekse konflikter.

På baggrund af denne uddannelse vil du kunne

 • mægle og lede konflikthåndterende processer for grupper i konflikt
 • afdække lagene i konflikten sammen med de involverede parter
 • få indsigt i og forståelse af gruppens dynamik i forbindelse med konflikt
 • tilegne dig en mæglende tilgang til konflikter, således at du kan indgå i konflikter og konfliktfyldte situationer på en måde, hvor du støtter de involverede parter uden at overtage konflikten
 • få selvindsigt om egne værdier, grænser, styrker og udfordringer som mægler
 • kunne designe mæglinger og konflikthåndterende indsatser, der er skræddersyet til situationen, gruppen, organisationen
 • kunne finde ro til at være i konfliktfyldte sammenhænge
 • kunne analysere og kortlægge komplekse konflikter i grupper og organisationer
 • kunne fungere som sparringspartner for ledelse, medarbejderrepræsentanter,  medarbejderudvalg og lignende
 • få indsigt i de etiske dilemmaer i arbejdet med mægling i grupper og organisationer.

Arbejdsform
Inden uddannelsesstart beskriver hver deltager en case med en konfliktsituation i en gruppe eller organisation. Det kan være en situation fra din egen arbejdsplads, eller en som du arbejder med som ekstern konsulent. Undervisningen tager afsæt i disse cases, således at teorier og metoder hele tiden tilpasses og relateres til de virkeligheder og udfordringer som deltagerne oplever.

Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, humor og fællesskab.

Deltagergruppens egen proces vil ligeledes blive gjort til genstand for læring.

Kursusbevis
Efter gennemført uddannelse får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Varighed og holdstørrelse

Uddannelsen er træningsbaseret, og der er derfor tre gennemgående undervisere til højst 18 deltagere

Uddannelsen varer 12 dage og foregår som internat over tre moduler.

Der er desuden indlagt to træningsdage mellem moduler. Deltagerne beslutter selv tidsrammen for træningsdagen og hvor træningen skal foregå.

Selve uddannelsen finder sted som internat på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk 

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til konfliktvejleder og konfliktmægler Modul 1

Konflikt­vejleder­uddannelsen (GRUK)

Konfliktvejledere er konfliktkyndige ressourcepersoner, som medvirker til at skabe et sundt og konflikthåndterende arbejdsmiljø med mere tillid, bedre samarbejde, større arbejdsglæde og effektivitet, mindre stress og sygefravær.

GRUK er CfK´s flagskib. Uddannelsen bygger på det bedste af de erfaringer og den viden, vi har høstet gennem snart 25 års aktivt ikkevoldeligt konfliktarbejde. Vores grundbog, Konflikt og Kontakt er skrevet til GRUK.

GRUK giver dig en solid forståelse for konflikter og personlig træning i at møde og håndtere dem – på arbejdspladser, i organisationer, i familier og i samfundet i øvrigt.

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, boligsociale medarbejdere, HR-medsarbejdere og andre som har behov for at styrke og udbygge sine kompetencer i konflikthåndtering. Deltagerne kommer fra mange virkeligheder med vidt forskellige uddannelser og funktioner, men med et fælles ønske om at få nye perspektiver og redskaber til at håndtere konflikter og uoverensstemmelser. Diversiteten på holdet giver rig mulighed for lære og at blive inspireret af hinanden, og deltagergruppen kendetegnes typisk ved en høj grad af ambition, nysgerrighed, engagement, humor, mod og kritisk sans.

Du opnår

 • at kunne undersøge og analysere konflikter, deres årsager og løsningsmuligheder
 • selvindsigt og at kunne håndtere konflikter, som du selv er en del af
 • at kunne vejlede og støtte parter i konflikt uden selv at blive en del af konflikten
 • erfaringer med og viden om konfliktmægling og konfliktløsning i grupper
 • at kunne afholde workshops og formidle viden om konflikthåndtering
 • at kunne rådgive ledere og medarbejderrepræsentanter og -udvalg i at udvikle et konflikthåndterende arbejdsmiljø
 • at kunne forstå det dialogiske paradigmes konfliktsyn, filosofi og etik
 • at kunne facilitere teambuilding, forhandlinger, møder og beslutningsprocesser – med inspiration fra det dialogbaserede paradigme.

Arbejdsform
Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, tryghed, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, provokationer, humor og fællesskab.

Alle rejser hjem med handleplaner, de kan bruge i deres arbejde og i deres liv.

Materialer
Vores grundbog til uddannelsen Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, og den uddeles ved kursusstart

Varighed og størrelse
Uddannelsen varer 12 dage som er fordelt på tre moduler + 2 træningsdage, som aftales nærmere. Der er op til 12 deltagere på holdet.

Undervisere
Uddannelsen har to gennemgående undervisere, som er ansvarlige for forløbet, følger processen nøje og står for oplæg, gruppearbejde og træning. Du møder desuden gæstelærere med viden om specifikke emner. Det kan være om internationale konflikter, krop og konflikt, konflikthåndtering i andre kulturer, voldsforebyggelse eller andet, som vi vurderer kunne være interessant for holdet at blive inspireret af.

Kursusbevis
Når du har gennemført uddannelsen, får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Udtalelser fra deltagere på GRUK

Jeg kan mærke, at GRUK har givet mig en større ballast som leder. Alt jeg har fået med mig kan bruges i forskellige sammenhæng. Min arbejdsplads har fået value for money ved at jeg er kommet afsted på GRUK. (Teaterleder).

Alt var over forventning. Undervisningen foregik med to nærværende, deltagende, tålmodige og overbærende kvinder, der også turde bringe sig selv i spil. Rimelig stram styring, det var godt – men ikke mindst var det teoretiske meget kvalificeret. (Præst i folkekirken).

GRUK er ekstremt brugbart:
 Dels i mit daglige arbejde i mødet med elever, både når de er i konflikt og når jeg gerne vil forebygge konflikter. 
Dels i forholdet mellem medarbejdere og ledelse på min skole. Her tænker jeg mere specifikt på at tilbyde idéer til strategier for et bedre arbejdsmiljø, blandt andet ved at tilbyde kurser/seminarer etc. om konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Dels ved at tage afklarende samtaler med kolleger der har brug for det.
 (Gymnasielærer)

Stedet var forrygende. Smukt og ro, ro, ro. Stearinlys og nattelys på toilettet. Skøn mad og fin beliggenhed til gode løbe- og gåture, og besøg på Fuglsang Kunstmuseum. Nyt helt at undvære powerpoints … Meget varieret program og selvom 2. uge var tung af træning, så var det jo rigtig godt. (Underviser på videregående uddannelse).

Pris

29.000 kr. (medlemmer kr.28.500,00) eksklusiv moms

Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Sted
Uddannelsen finder sted på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk

center for konfliktløsning

Center for Konfliktløsning – Uddannelse til mægler i grupper og organisationer Modul 1

Mægler i grupper og organisa­tioner (MIGO)

På Mægler I Grupper og Organisationer (MIGO) uddannes du som mægler og procesdesigner i forhold til grupper og organisationer i konflikt.

Du lærer at mægle og at arbejde helhedsorienteret med konflikter i grupper og organisationer. I det helhedsorienterede konfliktarbejde forholder vi os både til de kulturelle, de strukturelle og de relationelle dimensioner i konflikten.

Underviserne er nogle af landets bedste konfliktmæglere, og de har alle stor erfaring i at mægle og designe processer til grupper i konflikt.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod deltagere, der har erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. med baggrund i Center for Konfliktløsnings kurser og uddannelser.

Uddannelsen er særlig brugbar for mæglere, konsulenter, tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter, organisationspsykologer, ledere og andre, som på forskellig vis har til opgave at støtte grupper og organisationer i at løse komplekse konflikter.

På baggrund af denne uddannelse vil du kunne

 • mægle og lede konflikthåndterende processer for grupper i konflikt
 • afdække lagene i konflikten sammen med de involverede parter
 • få indsigt i og forståelse af gruppens dynamik i forbindelse med konflikt
 • tilegne dig en mæglende tilgang til konflikter, således at du kan indgå i konflikter og konfliktfyldte situationer på en måde, hvor du støtter de involverede parter uden at overtage konflikten
 • få selvindsigt om egne værdier, grænser, styrker og udfordringer som mægler
 • kunne designe mæglinger og konflikthåndterende indsatser, der er skræddersyet til situationen, gruppen, organisationen
 • kunne finde ro til at være i konfliktfyldte sammenhænge
 • kunne analysere og kortlægge komplekse konflikter i grupper og organisationer
 • kunne fungere som sparringspartner for ledelse, medarbejderrepræsentanter,  medarbejderudvalg og lignende
 • få indsigt i de etiske dilemmaer i arbejdet med mægling i grupper og organisationer.

Arbejdsform
Inden uddannelsesstart beskriver hver deltager en case med en konfliktsituation i en gruppe eller organisation. Det kan være en situation fra din egen arbejdsplads, eller en som du arbejder med som ekstern konsulent. Undervisningen tager afsæt i disse cases, således at teorier og metoder hele tiden tilpasses og relateres til de virkeligheder og udfordringer som deltagerne oplever.

Uddannelsens pædagogik er designet til at få deltagerne til at erfare, erkende, lære, reflektere og udvikle sig. Der er højt til loftet, faste rammer, masser af træning med feedback, ro og eftertanke, inspiration, skæve vinkler, humor og fællesskab.

Deltagergruppens egen proces vil ligeledes blive gjort til genstand for læring.

Kursusbevis
Efter gennemført uddannelse får du et kursusbevis fra Center for Konfliktløsning.

Varighed og holdstørrelse

Uddannelsen er træningsbaseret, og der er derfor tre gennemgående undervisere til højst 18 deltagere

Uddannelsen varer 12 dage og foregår som internat over tre moduler.

Der er desuden indlagt to træningsdage mellem moduler. Deltagerne beslutter selv tidsrammen for træningsdagen og hvor træningen skal foregå.

Selve uddannelsen finder sted som internat på Inspirationscenter Maribo: www.inspirationscenter.dk 

Uddannelse til konfliktvejleder og konfliktmægler (modul 3)

Dette er landets bedste mægleruddannelse –  den er praktisk, teoretisk og pædagogisk helt i top.

Uddannelsens teori og metode tager udgangspunkt i den refleksive model, som i dag også anvendes på Københavns Universitets masteruddannelse i konfliktmægling. Uddannelsen er træningsbaseret, og der er derfor tre gennemgående undervisere til højst 15 deltagere. Underviserne er nogle af landets bedste og mest erfarne konfliktmæglere.

På baggrund af denne uddannelse vil du kunne

 • lede mæglinger mellem parter i konflikt
 • afdække lagene i konflikter sammen med de involverede parter
 • tilegne dig en mæglende tilgang til konflikter, således at du kan indgå i konflikter og konfliktfyldte situationer på en måde, hvor du støtter de involverede parter uden at overtage konflikten
 • være i konfliktfyldte sammenhænge og lede mæglingsprocesser som upartisk hjælper
 • udvikle / inspirere til organisatoriske rammer som muliggør, at mægling kan tilbydes på arbejdspladser, i boligselskaber, foreninger, i kommunale og andre sammenhænge.

Læs mere på hjemmesiden www.konfliktloesning.dk